Pelvision BV
info@pelvision.nl

PelVision BV - Global marketing and distribution of medical products

Over Pelvision

 

Pelvision is een jonge onderneming die in 2008 haar eerste eigen product op de markt gebracht heeft.


 


Het bedrijf legt zich toe op het ontwikkelen en internationaal vermarkten van nieuwe medische producten. Deze medisch producten worden met name gebruikt op het gebied van de urologie, gynaecologie en seksuologie.


 


Om de juiste producten, die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen vanuit de medische zorg, te ontwikkelen werkt Pelvision nauw samen met medisch specialisten zoals urologen, geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en seksuologen.


 


Om dit doel te bereiken en te handhaven heeft Pelvision een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd.  Dit betekent dat interne processen gecontroleerd en kwalitatief goed verlopen. Als klant plukt u hier de vruchten van

 


Voor de verkoop in Nederland werkt Pelvision nauw samen met PelviTec BV (www.pelvitec.nl). Internationaal werkt Pelvision samen met distributeurs.
 

 

home